Trực quan các tính năng của Shark DMS

Tính năng của Shark DMS là giải pháp quản lý toàn bộ, từng khâu và chi tiết hệ thống phân phối. Giúp doanh nghiệp vận hành trơn chu hệ thống phân phối.

 

Đầu tiên, giao diện tổng quan

Tại đây bạn sẽ nắm được những điểm nổi bật của tình hình kinh doanh

  • Theo dõi tổng Doanh thu
  • Thống kê đơn hàng tháng
  • Nắm rõ sự thay đổi của số khách hàng

Theo dõi tình hình biến động trong tháng

  • Nắm bắt biểu đồ doanh thu
  • Tổng quan đơn hàng
  • Tổng quan doanh thu
  • Tổng quan khách hàng

 

 

 

 

Theo dõi tình hình nhân sự

  • Nắm bắt năng lực kịp thời
  • Tổng quan tình hình làm việc của đội ngũ nhân viên

 

 

 

 

Theo dõi độ phủ của nhà phân phối cũng độ phủ của điểm bán

Từ độ phủ của nhà phân phối, công ty sẽ nắm được những nơi chưa có nhà phân phối từ đó ra chiến lược phát triển thị trường.

Với các tính năng của Shark DMS, doanh nghiệp sẽ nắm được tổng quan số lượng điểm bán, từ đó năm được năng lực của nhà phân phối, đội sale hay thị trường tại mỗi khu vực.

Quản lý lương nhân viên

Chủ động chỉnh sửa cách tính lương của nhân viên

Dễ dàng tìm kiếm nhân viên

Dễ dàng nắm bắt thông tin nhân viên khi cần

Dễ dàng cấu hình mức hoa hồng của nhân viên

Từ đó máy tính sẽ tự động tính toán mức lương cho nhân viên

Giảm thiểu nhân sự, tối ưu tính năng của lợi ích chuyển đổi số

Quản lý giám đốc khu vực

Không những DN có thể quản lý trực quan nhân viên mà DN cũng có thể nắm bắt các thông tin của các Giám đốc khu vực.

Quản lý sản phẩm

Dễ dàng tìm kiếm, kiểm soát số lượng, kiểm tra trạng thái từng sản phẩm

Dễ dàng thêm mới, nhập lô, xuất lô sản phẩm

Quản lý đơn hàng

Tìm kiếm, quản lý danh sách đơn hàng

Xuất dữ liệu từ người tạo đơn hàng, trạng thái đơn hàng, người đặt đơn

Quản lý chi tiết, hiển thị trực quan trạng thái thông tin đơn hàng

Quản lý đơn hàng mới

Quản lý đơn hàng đang xử lý

Quản lý đơn hàng đã xuất kho

Quản lý đơn hàng hoàn thành

Quản lý đơn hàng bị hủy

 

SỬ DÙNG THỬ TẠI ĐÂY: http://be.sharkdms.vn/

Liên hệ với chúng tôi tại: https://sharkdms.vn/lien-he/

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.