Tag Archives: SMEs

ứng dụng công nghệ trong quản trị kênh phân phối mang lại lợi ích gì cho doanh nghiệp

Đã đến lúc ứng dụng công nghệ trong quản trị kênh phân phối

Đã đến lúc ứng dụng công nghệ trong quản trị kênh phân phối Theo Philip Kotler “Kênh phân phối được coi là con đường đi của sản phẩm từ người sản xuất đến người tiêu dùng hoặc người tiêu dùng cuối cùng”. Quản trị kênh phân phối là yếu tố quan trọng để nhà đầu […]