Tag Archives: KiotViet

KiotViet hay Shark DMS giải pháp nào dành cho doanh nghiệp sản xuất

Đối với KiotViet là cầu nối giữa Cửa hàng với khách tiêu dùng, còn SharkDMS là liên kết của DN sản xuất tới các điểm bán lẻ. KiotViet hay Shark DMS?

Đối với KiotViet đây là cầu nối giữa Cửa hàng/ doanh nghiệp với khách hàng tiêu dùng, còn SharkDMS là liên kết của Doanh nghiệp sản xuất cung ứng tới các hệ thống phân phối, điểm bán lẻ. Có thể thấy rõ khách hàng mục tiêu của hai loại phần mềm trên là khách nhau […]