[FAQ] – Những câu hỏi thường gặp

 

Quá trình đăng ký

Đăng ký tài khoản ở đâu?
  • Anh/ Chị vui lòng vào link: http://be.sharkdms.vn/register để tiến hành đăng ký tài khoản mới.
    Sau khi đăng ký, Anh/ Chị vui lòng vào email nhận thông tin đăng ký.
  • Sau đó Anh/chị có thể đăng nhập bình thường tại: http://be.sharkdms.vn/login

 

Dùng chung email có được không?

Mỗi email chỉ có thể sử dụng cho một tài khoản đăng nhập, Anh/ Chị vui lòng dùng các email khác nhau cho các tài khoản khác nhau.

 

Quá trình đăng nhập

Sao tôi không nhận được mail xác nhận?
  • Anh/chị vui lòng kiểm tra lại email đã đăng ký.
  • Anh/chị vui lòng kiểm tra hòm thư Spam và quảng cáo.
Sao tôi không đăng nhập được trên ứng dụng Shark DMS?
  • Anh/chị lưu ý ứng dụng Shark DMS chỉ dành cho Nhân viên thị trườngKhách hàng, nếu bạn là Doanh nghiệp, nhà giám sát, nhà phân phối thì Anh/chị vui lòng sử dụng giao diện Web tại đây.
  • Anh/chị có thể nhấn vào “Quên mật khẩu” để nhận lại mật khẩu mới.
Tôi không không thấy hàng để bán trên ứng dụng?
  • Anh/chị vui lòng báo Nhà phân phối nhập hàng vào kho, hệ thống sẽ tự cập nhật.

 

Sao tôi không in được đơn hàng
  • Anh/chị vui lòng đăng nhập tài khoản Nhà phân phối hoặc công ty để in đơn hàng.