BẢNG BÁO GIÁ THUÊ MUA PHẦN MỀM SHARK DMS

bản chung cloud
Free dưới 20 sale
Full chức năng
Điện toán đám mây
Miễn phí trọn đời
Từ 20 sale 1 triệu/ năm
MUA VĨNH VIỄN
Dùng mãi mãi - liên hệ
Full chức năng - code theo ý DN
Máy chủ riêng
Sử dụng trọn đời
KHÔNG GIỚI HẠN NHÂN VIÊN